Informare

Informarea este efectuata de UAT COMUNA SAUCESTI, localitatea Saucesti, str. 1 Decembrie, nr.101, telefon 0234/215218, ce solicita de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET BACAU,AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR, pentru ,,Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare,str.Cornisei, sat Bogdan-Voda, comuna Saucesti, judetulBacau,,.

Investitia este noua.

Ca rezultat al activitatii zilnice vor rezulta ape uzate care preluate de reteaua de colectare vor ajunge in Statia de Epurare Saucesti, iar dupa etapa de filtrare vor fi deversate in emisarul Turbata.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996,cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtinainformatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care dorescsa transmitaobservatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACAU, STR. NICOLAE LASCAR BOGDAN NR.15C, telefon 0234/541646.