Informare Cetățeni – limitare acces în instituție în perioada stării de urgență

În atenția locuitorilor Comunei Săucești!!

Având în vedere prevederile art.14 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, aducem la cunoștința cetățenilor că „se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență” pe toată perioada pentru care este decretată stare de urgență (ex. certificate de urbanism, certificate fiscale, adeverințe, etc).
De asemenea, în cadrul Primăriei Comunei Săucești, se limitează accesul publicului (respectând prevederile art 51(1) din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României), excepție făcând contribuabilii care doresc sa achite impozitele și taxele locale, plata efectuându-se exclusiv cu cardul. Reamintim faptul că, impozitele și taxele locale se pot achita și on-line, prin solicitarea situației de plată la adresa de email a instituției.
În cazul în care există aspecte care doresc a fi semnalate, se vor utiliza următoarele canale alternative de comunicare:
– Pe adresa de email a instituției : public@primariasaucesti.ro
– Telefonic: 0234/215.131
– Fax: 0234/215.218
Pe întreaga perioadă decretată stare de urgență, următoarele compartimentele din cadrul Primăriei Săucești pot fi contactate de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-14:00 (Compartimentul Impozite și Taxe Locale de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-13:00) la numerele de telefon:
– Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Dl. Andrei Constantin – 0732.050.822
– Impozite și Taxe Locale – d-na Sava Mădălina – 0726.229.332
– Asistență Socială – d-na Budacu Dorina – 0752.516.567
– Registrul Agricol – d-l Tofan Costel – 0731.374.808
– Stare Civilă – Vraciu Mioara – 0755.505.628 și Ionescu Alina – 0723.235.858
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Conducerea Primăriei Săucești!!