ANUNȚ SUSPENDARE PROCEDURĂ

Primăria Comunei Săucești cu sediul în localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, telefon 0234 215.131, fax 0234 215.218, e-mail public@primariasaucesti.ro ANUNȚĂ persoanele interesate de suspendarea procedurii de Concesionare a unui spațiu din imobil (Dispensar uman), având o suprafață de 28,09 mp, situat în satul Săucești, comuna Săucești, județul Bacău, publicată în ediția din data de 21.10.2020, până la constituirea legală a Consiliului Local Săucești.
Reluarea procedurii de concesionare și calendarul desfășurării acesteia vor aduse la cunoștința publicului prin publicarea în conformitate cu prevederile legale.