Anunț publicitate achiziție directă – Achizitie utilaj mobil pentru Situații de Urgență in cadrul proiectului:  ” Imbunătățirea activității Serviciului Voluntar pentru situații de urgență prin dotarea cu echipamentele necesare