Anunț mediu

,,COMUNA SĂUCEȘTI,, titular al proiectului ,, Modernizare drumuri comunale si satesti, in satele Saucesti, Schineni si Bogdan Voda, comuna Saucesti, judetul Bacau,, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str.Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16,30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.11.2015.