Anunț mediu

UAT COMUNA SĂUCEȘTI, titular al proiectului “AMENAJARE ȘANȚURI ȘI ACOSTAMENTE PE DC 14, SAT SAUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”,anunță publicul interesat asupra lucrării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău,că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz,nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,precum și la următoarea adresa de internet:wwwapmbc.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.11.2015.