Anunț mediu

COMUNA SĂUCEȘTI, titular al proiectului “COVOR ASFALTIC PE DC 14”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu necesită evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a se realiza în comuna Săucești, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 06.04.2016.