1

PROCES VERBAL DE ANULARE A PROCEDURII LICITAŢIEI

Publicat la: 1 august 2022


PRIVIND CONCESIONAREA A UNEI SUPRAFEŢE DE 157,31 HA TEREN CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ CE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI SĂUCEŞTI, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI PARC EOLIAN

Anulare concesiune teren


Adresă Link: https://primariasaucesti.ro/proces-verbal-de-anulare-a-procedurii-licitatiei/