1

Anunț proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor și normelor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea ordinii şi liniştii publice în comuna Săucești, județul Bacău, începând cu anul 2022

Publicat la: 22 iunie 2022Adresă Link: https://primariasaucesti.ro/anunt-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-masurilor-si-normelor-pentru-buna-gospodarire-intretinere-si-curatenie-pastrarea-ordinii-si-linistii-publice-in-comuna-saucesti-judetul-bacau-incepand-c/