1

ANUNȚ

Publicat la: 19 iunie 2023


privind organizarea licitației publice în vederea concesionării suprafeței de 8,02 ha teren neproductiv ce aparţine domeniului privat al comunei Săucești, în scopul construirii unei ferme piscicole


Adresă Link: https://primariasaucesti.ro/anunt-13/