Nr. crt. Localitate Denumire proiect Stadiu proiect Valoare proiect Sursă finanțare
1. Satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, Comuna Săucești, Județul Bacău Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucesti, județul Bacău S-a semnat contractul de finațare 6.879.133,00 lei P.N.D.L. 2017-2020
 2. Satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, Comuna Săucești, Județul Bacău Modernizare drumuri comunale și sătești în satele Săucești, Schineni și Bogdan Vodă,  Comuna Săucești, Județul Bacău S-a semnat contactul  de execuție 5.466.865,00 lei P.N.D.R. 2014-2020 Submăsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, tip investiție – infrastructură rutieră de interes local
3. Localitatea Săucești, Județul Bacău Modernizarea, renovarea și dotarea Caminului Cultural în localitatea Săucești, Bacău Procedura de licitație este în desfașurare 2.729.401,00 lei P.N.D.R.  2014-2020 Submăsura 7.6. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, tip investiție – investiție de modernizare și dotare a căminelor culturale
4. Localitatea Săucești, Județul Bacău Înființare și dotare Centru After School, în localitatea Săucești, Comuna Săucești, Județul Bacău Procedura de licitație este în desfășurare 2.752.686,00 lei P.N.D.R. 2014-2020 Submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, tip investiție – infrastructură educațională și socială
5. Satele Săucești și Schineni Comuna Săucești Județul Bacău Modernizare drumuri locale (sătești) sat Săucești și Schineni, comuna Săucești, Județul Bacău Finalizate 2017 3.944.200,00 lei P.N.D.L. Subprogramul ”Modernizarea satului românesc”.
6. Satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni Comuna Săucești  Județul Bacău Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare, în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, Comuna Săucești, jud. Bacău Semnarea contractului de finanțare 7.481.751,00 lei P.N.D.L.
7. Localitatea Săucești Județul Bacău Reabilitare și Modernizare străzi și DC 14 în Comuna Săucești, Județul Bacău Depus spre finanțare 6.696.955,00 lei P.N.D.L.
8. Sat Siretu Comuna Săucești Județul Bacău Reabilitare, modernizare și dotare Școală în sat Siretu, Comuna Săucești, Județul Bacău Depus spre finanțare 1.763.100,00 lei P.N.D.L.
9. Satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni Comuna Săucești Județul Bacău Înființare rețea publică de apă potabilă, rețea publică de apă uzată și stație de epurare în satele Bogdan-Vodă, Săucești și Schineni Finalizat 2012 2.493.983,00 Euro P.N.D.R.
10. Sat Siretu Comuna Săucești Județul Bacău Dispunerea și organizarea grupurilor sanitare în incinta Școlii Siretu clasele I – VIII Finalizat 2015 32.713,00 Euro P.N.D.R.
11. Comuna Săucești Județul Bacău Lucrări de corectare a torenților și de conducere a apei în emisari naturali Finalizat 2015 144.269,00 Euro P.N.D.R.
12. Sat Schineni Comuna Săucești Județul Bacău Reparație rigolă carosabilă sat Schineni Finalizat 2014 20.874,00 lei Buget local
13. Sat Schineni Comuna Săucești Județul Bacău Extindere stație de clorinare – alimentare cu apă Finalizat 2014 49.342,00 lei Buget local
14. Sat Schineni Comuna Săucești Județul Bacău Parcare și împrejmuire școala Siretu Finalizat 2015 99.265,00 lei Buget local
15. Sat Bogdan – Vodă Comuna Săucești Județul Bacău Reparații strada Turnului Comuna Săucesti – Strat uzură Finalizat 2015 147.644,32 lei Buget local
16. Sat Bogdan – Voda Comuna Săucești Județul Bacău Reparații Strada Turnului – Rigole și accese curți Finalizat 2015 42.965,76 lei Buget local
17. Sat Bogdan Vodă Comuna Săucești Județul Bacău Amenajare trotuare partea dreaptă Finalizat 2016 299.061,00 lei Buget local
18. Sat Bogdan Vodă Comuna Săucești Județul Bacău Amenajare trotuare partea stângă și piațetă Finalizat 2014 459.085,00 lei Buget local
19. Sat Săucești, Comuna Săucești Județul Bacău Amenajare șanțuri și acostamente pe DJ207P si DS1096 Finalizat 2015 495.526,32 lei Buget local
20. Sat Schineni, Comuna Săucești Județul Bacău Amenajare curte Cămin Cultural Sat Schineni Finalizat 2015 181.450,44 lei Buget local
21. Sat Șerbești, Comuna Săucești Județul Bacău Construire clădire Școala claselor I – IV –  sat Șerbești Finalizat 2015 729.565,00 Banca Mondială
22. Sat Șerbești, Comuna Săucești Județul Bacău Lucrari de construire teren de sport și de amenajare curte Școală Șerbești Finalizat 2015 276.367,00 lei Buget Local
23. Sat Săucești Comuna Săucești Județul Bacău Amenajare exterioară sediu Primărie Săucești Finalizat 2016 105.219,00 lei Buget local
24. Satul Schineni, Comuna Săucești Județul Bacău Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Schineni, comuna Săucești, județul Bacău Finalizat  2015 848.000 lei Compania Națională de Investiții (CNI)