Alin-Dan Iordănescu


Starea civilă: căsătorit

Apartenența politică: Partidul Social Democrat (PSD)

Program de audiență
Miercuri, între orele 09:00-12:00
 • Atribuțiile viceprimarului

  Atribuțiile Viceprimarului, conform OUG 57/2019 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  – ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităților pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

  ordinea publică;
  situaţiile de urgenţă;
  protecţia şi refacerea mediului;
  conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
  podurile şi drumurile publice;
  serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local;
  – supraveghează executarea obligației de prestare a unei munci nerenumerate în folosul comunității;

  – ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

  – prezintă, la solicitarea consiliului local, rapoarte şi informări;

  – poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă;

  – alte atribuţii stabilite prin lege.