Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003
Articolul 1

(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.


  Nume Data Fisier
Raport privind transparența decizională pentru anul 2021 10/01/2022 Descarcă
Raport privind transparența decizională pentru anul 2020 08/01/2021 Descarcă
Raport privind transparența decizională pentru anul 2019 03/02/2020 Descarcă
Raport privind transparența decizională pentru anul 2018 29/01/2019 Descarcă
Raport privind transparența decizională pentru anul 2017 16/01/2018 Descarcă