Nr. Data Conținut Fișier Anexă
6855 15/09/2017 [Caracter normativ] privind modificarile si completarile intervenite in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Saucesti, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarile si completarile intervenite in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Saucesti, judetul Bacau

Descarcă

6853 15/09/2017 [Caracter normativ] Proiect HCL privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Saucesti , judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] Proiect HCL privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Saucesti , judetul Bacau

Descarcă

6834 15/09/2017 [Caracter normativ] privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Saucesti, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Saucesti, judetul Bacau

Descarcă

4628 17/08/2017 [Caracter normativ] privind aprobarea extinderii intravilanului localitatii Saucesti, conform PUZ – avand ca beneficiar: Rosu Daniel, prin imputernicit Muntenasu Mihaela – Elena Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea extinderii intravilanului localitatii Saucesti, conform PUZ – avand ca beneficiar: Rosu Daniel, prin imputernicit Muntenasu Mihaela – Elena

Descarcă

4142 17/08/2017 [Caracter normativ] privind avizarea documentatiei, de principiu pentru PUZ avand ca beneficiari : Diumea Maria, Diumea Ion, si SC Lextud Trade SRL, in extravilanul comunei Saucesti, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind avizarea documentatiei, de principiu pentru PUZ avand ca beneficiari : Diumea Maria, Diumea Ion, si SC Lextud Trade SRL, in extravilanul comunei Saucesti, judetul Bacau

Descarcă