Nr. Data Conținut Fișier Anexă
62 13/05/2022 [Caracter individual] privind necesitatea și oportunitatea Proiectului ”Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) în comuna Săucești, județul Bacău”, aprobarea cheltuielilor aferente precum și depunerea în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență al României COMPONENTA 10 – Fondul local

[Caracter individual] privind necesitatea și oportunitatea Proiectului ”Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) în comuna Săucești, județul Bacău”, aprobarea cheltuielilor aferente precum și depunerea în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență al României COMPONENTA 10 – Fondul local

61 13/05/2022 [Caracter individual] privind necesitatea și oportunitatea Proiectului ”ACHIZIȚIONARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, aprobarea cheltuielilor aferente precum și depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență al României COMPONENTA 10 – Fondul local

[Caracter individual] privind necesitatea și oportunitatea Proiectului ”ACHIZIȚIONARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, aprobarea cheltuielilor aferente precum și depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență al României COMPONENTA 10 – Fondul local

60 05/05/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea perioadei în care se va desfășura sărbătoarea locală ”Zilele comunei Saucesti”, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea perioadei în care se va desfășura sărbătoarea locală ”Zilele comunei Saucesti”, județul Bacău

Descarcă

59 05/05/2022 [Caracter individual] privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Comunei Săucești, a unui sector din drumul județean DJ 207F, de la km 5+250 la km 7+344, situat pe raza teritorial administrativ a comunei Săucești

[Caracter individual] privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Comunei Săucești, a unui sector din drumul județean DJ 207F, de la km 5+250 la km 7+344, situat pe raza teritorial administrativ a comunei Săucești

58 29/04/2022 [Caracter individual] privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al uat Comuna Săucești

[Caracter individual] privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al uat Comuna Săucești

57 29/04/2022 [Caracter individual] privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al Comunei Săucești

[Caracter individual] privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al Comunei Săucești

56 29/04/2022 [Caracter individual] privind revocarea Hotărârii nr. 35/2022 privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT Comuna Săucești a suprafeței de 232.287 m.p. teren extravilan, având categoria de folosință arabil, situate în tarlaua 10, parcela 32/1, Șerbești

[Caracter individual] privind revocarea Hotărârii nr. 35/2022 privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT Comuna Săucești a suprafeței de 232.287 m.p. teren extravilan, având categoria de folosință arabil, situate în tarlaua 10, parcela 32/1, Șerbești

55 29/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru investiția Construire cartier rezidențial amplasat în Loc. Bogdan Vodă, com. Săucești, jud. Bacău Beneficiar : SC RUD CONSTRUCT GROUP SRL Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru investiția Construire cartier rezidențial amplasat în Loc. Bogdan Vodă, com. Săucești, jud. Bacău Beneficiar : SC RUD CONSTRUCT GROUP SRL

Descarcă

54 29/04/2022 [Caracter individual] privind prelungirea contractului de comodat prin încheierea unui act adițional pentru spațiul în suprafață de 35,60 mp din incinta Centrului ”Sf. Andrei”, în scopul asigurării asistenșei medicale de către medicii de familie pe raza uat Comuna Săucești

[Caracter individual] privind prelungirea contractului de comodat prin încheierea unui act adițional pentru spațiul în suprafață de 35,60 mp din incinta Centrului ”Sf. Andrei”, în scopul asigurării asistenșei medicale de către medicii de familie pe raza uat Comuna Săucești

53 29/04/2022 [Caracter individual] privind respingerea plângerii prealabile formulată de Diumea Ioan și Diumea Vlad Ionuț împotriva Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 37/2022 privind respingerea discutării cererii formulată de dl. Diumea Ioan și dl. Diumea Vlad Ionuț

[Caracter individual] privind respingerea plângerii prealabile formulată de Diumea Ioan și Diumea Vlad Ionuț împotriva Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 37/2022 privind respingerea discutării cererii formulată de dl. Diumea Ioan și dl. Diumea Vlad Ionuț

52 29/04/2022 [Caracter individual] privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Koki Dream Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 8/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău

[Caracter individual] privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Koki Dream Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 8/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău

51 29/04/2022 [Caracter individual] privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Matico Stef Group SRL împotriva Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 8/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău

[Caracter individual] privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Matico Stef Group SRL împotriva Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 8/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Săucești, județul Bacău

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă