Nr. Data Conținut Fișier Anexă
101 08/08/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea PUZ pentru investiția Amenajarea unei construcții având destinația de depozit pentru păstrarea temporară a muniției descoperite rămasă din timpul conflictelor militare, com.Săucești, jud. Bacău, Beneficiar: UAT JUDEȚUL BACĂU Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea PUZ pentru investiția Amenajarea unei construcții având destinația de depozit pentru păstrarea temporară a muniției descoperite rămasă din timpul conflictelor militare, com.Săucești, jud. Bacău, Beneficiar: UAT JUDEȚUL BACĂU

Descarcă

100 08/08/2022 [Caracter individual] privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ILUMINATUL PUBLIC ÎN COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEŢUL BACĂU”

[Caracter individual] privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ILUMINATUL PUBLIC ÎN COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEŢUL BACĂU”

99 08/08/2022 [Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău și a Bugetului Clubului Sportiv Siretu Săucești la data de 08 august 2022

[Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău și a Bugetului Clubului Sportiv Siretu Săucești la data de 08 august 2022

98 08/08/2022 [Caracter individual] privind aprobarea Conturilor de execuție ale veniturilor și cheltuielilor bugetelor Comunei Săucești, județul Bacău la data de 30 iunie 2022

[Caracter individual] privind aprobarea Conturilor de execuție ale veniturilor și cheltuielilor bugetelor Comunei Săucești, județul Bacău la data de 30 iunie 2022

97 08/08/2022 [Caracter individual] privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcţiune aparţinând patrimoniului privat al Comunei Săuceşti

[Caracter individual] privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcţiune aparţinând patrimoniului privat al Comunei Săuceşti

96 08/08/2022 [Caracter individual] privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești

[Caracter individual] privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești

95 08/08/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea măsurilor și normelor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea ordinii şi liniştii publice în comuna Săucești, județul Bacău, începând cu anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea măsurilor și normelor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea ordinii şi liniştii publice în comuna Săucești, județul Bacău, începând cu anul 2022

Descarcă

94 08/08/2022 [Caracter normativ] privind unele măsuri referitoare la desfășurarea activității Centrului de tip Afterschool din satul Săucești, pentru anul școlar 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind unele măsuri referitoare la desfășurarea activității Centrului de tip Afterschool din satul Săucești, pentru anul școlar 2022-2023

Descarcă

93 08/08/2022 [Caracter individual] privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada august 2022 – octombrie 2022

[Caracter individual] privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada august 2022 – octombrie 2022

92 28/07/2022 [Caracter individual] privind inventarul unor bunuri care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săucești

[Caracter individual] privind inventarul unor bunuri care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săucești

91 18/07/2022 [Caracter individual] privind stabilirea mandatului Viceprimarului comunei, dl Iordănescu Alin-Dan, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022

[Caracter individual] privind stabilirea mandatului Viceprimarului comunei, dl Iordănescu Alin-Dan, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022

90 18/07/2022 [Caracter normativ] referitoare la completarea anexei la HCL nr. 60/2022 – Buget estimativ pentru desfășurarea manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor comunei Săucești, privind desfășurarea sărbătoarii locale ”Zilele comunei Saucesti”, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] referitoare la completarea anexei la HCL nr. 60/2022 – Buget estimativ pentru desfășurarea manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor comunei Săucești, privind desfășurarea sărbătoarii locale ”Zilele comunei Saucesti”, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă