Nr. Data Conținut Fișier Anexă
67 25/04/2024 [Caracter individual] privind solicitarea constituirii, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Săucești a unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață 3691 mp din zona drumului domeniu public, situat în comuna Letea Veche, județul Bacău, aflat în administrarea Consiliului Local al com. Letea Veche

[Caracter individual] privind solicitarea constituirii, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Săucești a unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață 3691 mp din zona drumului domeniu public, situat în comuna Letea Veche, județul Bacău, aflat în administrarea Consiliului Local al com. Letea Veche

66 25/04/2024 [Caracter individual] privind solicitarea constituirii, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Săucești a unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață 2159 mp din zona drumului DJ207F, situat în comuna Săucești, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău

[Caracter individual] privind solicitarea constituirii, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Săucești a unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață 2159 mp din zona drumului DJ207F, situat în comuna Săucești, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău

65 25/04/2024 [Caracter individual] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Săucești pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău din data de 30.04.2024

[Caracter individual] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Săucești pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău din data de 30.04.2024

64 25/04/2024 [Caracter individual] privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău

[Caracter individual] privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău

63 25/04/2024 [Caracter individual] privind aprobarea unui Acord de colaborare cu P.F.A. B.C.G., în scopul organizării unor cursuri de dans modern

[Caracter individual] privind aprobarea unui Acord de colaborare cu P.F.A. B.C.G., în scopul organizării unor cursuri de dans modern

62 25/04/2024 [Caracter individual] privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săucești, județul Bacău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

[Caracter individual] privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săucești, județul Bacău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

61 25/04/2024 [Caracter individual] privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale Comunei Săucești, județul Bacău, pentru perioada 2024-2030

[Caracter individual] privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale Comunei Săucești, județul Bacău, pentru perioada 2024-2030

60 25/04/2024 [Caracter individual] privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Săucești, județul Bacău, pentru luna martie 2024

[Caracter individual] privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Săucești, județul Bacău, pentru luna martie 2024

59 25/04/2024 [Caracter individual] privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada mai – iulie 2024

[Caracter individual] privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada mai – iulie 2024

58 25/04/2024 [Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău, la data de 25 aprilie 2024

[Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău, la data de 25 aprilie 2024

57 25/04/2024 [Caracter individual] privind aprobarea Conturilor de execuție ale veniturilor și a Conturilor de execuție ale cheltuielilor la data de 31 martie 2024

[Caracter individual] privind aprobarea Conturilor de execuție ale veniturilor și a Conturilor de execuție ale cheltuielilor la data de 31 martie 2024

56 25/04/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea stabilirii prin indexare a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2025 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea stabilirii prin indexare a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2025

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă