Nr. Data Conținut Fișier Anexă
46 16/03/2023 [Caracter individual] privind declararea unui bun de uz și de interes public local și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău

[Caracter individual] privind declararea unui bun de uz și de interes public local și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău

45 07/03/2023 [Caracter individual] privind aprobarea necesității și oportunității contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei

[Caracter individual] privind aprobarea necesității și oportunității contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei

44 07/03/2023 [Caracter normativ] privind organizarea Târgului de Primăvară cu produse naturale și tradiționale în scopul promovării produselor agricole locale, în anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind organizarea Târgului de Primăvară cu produse naturale și tradiționale în scopul promovării produselor agricole locale, în anul 2023

Descarcă

43 28/02/2023 [Caracter individual] privind aprobarea Regulamentului cu privire procedurile și criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director general al Clubului Sportiv Siretu Săucești

[Caracter individual] privind aprobarea Regulamentului cu privire procedurile și criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director general al Clubului Sportiv Siretu Săucești

42 28/02/2023 [Caracter individual] privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiție: ,,Construire și dotare dispensar în comuna Săucești, județul Bacău”

[Caracter individual] privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiție: ,,Construire și dotare dispensar în comuna Săucești, județul Bacău”

41 28/02/2023 [Caracter individual] privind necesitatea și oportunitatea înființării unui Centru de permanență în scopul asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în comuna Săucești, județul Bacău

[Caracter individual] privind necesitatea și oportunitatea înființării unui Centru de permanență în scopul asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în comuna Săucești, județul Bacău

40 28/02/2023 [Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău, la data de 28 februarie 2023

[Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău, la data de 28 februarie 2023

39 28/02/2023 [Caracter individual] privind aprobarea Contului de execuție venituri și a Contului de execuție cheltuieli la data de 31 decembrie 2022

[Caracter individual] privind aprobarea Contului de execuție venituri și a Contului de execuție cheltuieli la data de 31 decembrie 2022

38 28/02/2023 [Caracter individual] privind modificarea H.C.L. nr. 17/31.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, jud. Bacău, pentru anul 2023

[Caracter individual] privind modificarea H.C.L. nr. 17/31.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, jud. Bacău, pentru anul 2023

37 28/02/2023 [Caracter individual] privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2023

[Caracter individual] privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2023

36 28/02/2023 [Caracter individual] privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul HCL nr. 19/2023 privind aprobarea documentațiilor tehnice cadastrale referitoare la imobilele înscrise în C.F. nr. 63798 și C.F. nr. 68031 Săucești

[Caracter individual] privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul HCL nr. 19/2023 privind aprobarea documentațiilor tehnice cadastrale referitoare la imobilele înscrise în C.F. nr. 63798 și C.F. nr. 68031 Săucești

35 28/02/2023 [Caracter individual] privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Săucești în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Săucești, județul Bacău, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022

[Caracter individual] privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Săucești în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Săucești, județul Bacău, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă