Nr. Data Conținut Fișier Anexă
145 15/11/2022 [Caracter individual] privind aprobarea documentatiilor faza DTAC, DTAD și PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investitii: Proiect cod SMIS 123517 – ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI COMUNA SĂUCEȘTI JUDEȚUL BACĂU”

[Caracter individual] privind aprobarea documentatiilor faza DTAC, DTAD și PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investitii: Proiect cod SMIS 123517 – ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI COMUNA SĂUCEȘTI JUDEȚUL BACĂU”

144 10/11/2022 [Caracter individual] privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții :„ Proiect integrat pentru modernizarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Săucești si extinderea acesteia în satele Siretu și Șerbești și modernizarea retelei de alimentare cu apă în comuna Săucești și extinderea acesteia in satul Șerbesti , comuna Săucești, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

[Caracter individual] privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții :„ Proiect integrat pentru modernizarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Săucești si extinderea acesteia în satele Siretu și Șerbești și modernizarea retelei de alimentare cu apă în comuna Săucești și extinderea acesteia in satul Șerbesti , comuna Săucești, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

143 10/11/2022 [Caracter individual] privind organizarea activității socio-culturale ,,Sărbătorile de iarnă în comuna Săucești, județul Bacău”

[Caracter individual] privind organizarea activității socio-culturale ,,Sărbătorile de iarnă în comuna Săucești, județul Bacău”

142 10/11/2022 [Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău la data de 10 noiembrie 2022

[Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău la data de 10 noiembrie 2022

141 10/11/2022 [Caracter individual] privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

[Caracter individual] privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Săucești, comuna Săucești, județul Bacău

140 10/11/2022 [Caracter individual] privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săucești

[Caracter individual] privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săucești

139 10/11/2022 [Caracter individual] privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023

[Caracter individual] privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023

138 03/11/2022 [Caracter individual] privind darea în administrare către Clubul sportiv Siretu Săucești, a unui spațiu în suprafață de 13,14 mp din imobilul identificat prin numărul cadastral 67078-C1, care aparține domeniului public al UAT Comuna Săucești

[Caracter individual] privind darea în administrare către Clubul sportiv Siretu Săucești, a unui spațiu în suprafață de 13,14 mp din imobilul identificat prin numărul cadastral 67078-C1, care aparține domeniului public al UAT Comuna Săucești

137 31/10/2022 [Caracter individual] privind participarea UAT Comuna Săucești la elaborarea ”Studiului de oportunitate referitor la înființarea Serviciului metropolitan pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”

[Caracter individual] privind participarea UAT Comuna Săucești la elaborarea ”Studiului de oportunitate referitor la înființarea Serviciului metropolitan pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”

136 31/10/2022 [Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 octombrie 2022

[Caracter individual] privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 octombrie 2022

135 31/10/2022 [Caracter individual] privind aprobarea Conturilor de execuție ale veniturilor și cheltuielilor bugetelor Comunei Săucești, județul Bacău la data de 30 septembrie 2022

[Caracter individual] privind aprobarea Conturilor de execuție ale veniturilor și cheltuielilor bugetelor Comunei Săucești, județul Bacău la data de 30 septembrie 2022

134 31/10/2022 [Caracter individual] privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săucești

[Caracter individual] privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Săucești

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă