• CONSILIER LOCALI

IORDĂNESCU ALIN – DAN – PSD

ALBU CRISTINA – PSD

BOLFĂ DANIELA SIMONA – PSD

BUCHET – FLOREA NICOLAE – PSD

CHELARU MIHAI – PSD

GEANGU NICULAE – PNL

GHIMICI CONSTANTIN – USR PLUS

MĂRGINEANU VIOREL FLORINEL – PNL

OCHIANĂ FLORIN – PSD

PICHIU C. CONSTANTIN – PSD

POPOVICI POMPILICĂ – PSD

STANCIU FLORIN VIOREL – PNL

UNGUREANU ROXANA – ELENA – PSD

URECHE GABRIEL IULIAN – USR PLUS

  • COMISII
  • Comisia I de specialitate din cadrul Consiliului local – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public al comunei și agricultură

Președinte –

Secretar –

Membrii –

            –

            –

  • Comisia II de specialitate din cadrul Consiliului local – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, servicii și comerț, protecție socială, activități sportive și de agrement, urbanism și amenajarea teritoriului

Președinte –

Secretar –

Membrii –

            –

            –

  • Comisia III de specialitate din cadrul Consiliului Local Săucești – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, gospodărire comunală, protecția mediului și a drepturilor cetățenilor

Președinte –

Secretar –

Membrii –

            –

            –